Opzeggen

Opzeggen? Dat kan!

Het opzeggen van uw lidmaatschap vinden wij uiteraard jammer, maar is geen probleem, mits u zich aan de volgende afspraken houd!

Heeft uw kind een All-in lidmaatschap dan kunt u het lidmaatschap per kwartaal opzeggen. De opzegging moet uiterlijk één maand voor aanvang van het nieuwe kwartaal per mail worden gestuurd naar het onderstaande e-mailadres. 

Heeft u een actielidmaatschap dan duurt dit lidmaatschap 12 maanden. Vanuit de ledenadministrateur krijgt u na circa 10-11 maanden bericht met de vraag of u het lidmaatschap wenst te verlengen naar een regulier lidmaatschap. Indien u hier geen gehoor aan geeft, zal het lidmaatschap vanzelf na 12 maanden worden beëindigd.

Heeft u een gewoon lidmaatschap dan dient u zelf het lidmaatschap op te zeggen. Hiervoor dient u een e-mail te sturen op het onderstaande e-mailadres en uiterlijk vóór 1 december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar. Van de ledenadministrateur ontvangt u dan een bevestiging dat het lidmaatschap tijdig is opgezegd.

Bij eerder opzeggen dan de duur van het lidmaatschap geven wij geen restitutie van eventueel nog resterende maanden.

Indien u vragen heeft dan kunt u een mail sturen naar onze ledenadministrateur op [email protected].