Bardienstregeling

Onderdeel van jouw lidmaatschap is de verplichting om 3 bar- of keukendiensten per jaar te vervullen. Inschrijven is mogelijk door in te loggen op de website met je inloggegevens. (wanneer u deze niet meer weet, kunt u deze opnieuw opvragen bij [email protected]).

Vóór 1 januari 2020 moet u de bardiensten ingevuld hebben. Inschrijven voor je bardiensten is op 2 manieren mogelijk:

 1. Door in te loggen op de KNLTB Club Site via https://mijn.knltb.club/Login/bcc0f6af-9612-41e6-9390-fa742dd0f61b. Hier vind je een overzicht van de open diensten, waarbij je je via de 'Detail' knop kan inplannen voor een bardienst.
 2. Via de KNLTB ClubApp. Als je bent ingelogd, kan je via Club > Dienstenplanner zowel de open als de toegewezen diensten van jouw vereniging inzien. Door op een open dienst te klikken, krijg je de mogelijkheid om jezelf in te plannen voor deze bardienst.

Bij het inschrijven voor de bardiensten gelieve rekening te houden met de volgende regels:

 • U mag inschrijven voor maximaal 1 bar- of keukendienst per dag.
 • Bar- of keukendiensten mogen niet gecombineerd worden met tennissen
  (competitie, toernooi of vrij tennissen).
 • Bardienstverplichting geldt alleen voor leden van 18 t/m 69 jaar, ofwel: leden die op 1 januari 2020 jonger dan 18 zijn of 70 en ouder zijn, hebben geen bardienstverplichting.

Voorafgaand en tijdens de bar- of keukendienst

 • U bent 10 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig;
 • U stelt u in verbinding met de voorgaande bardienstmedewerker(s) voor bijzonderheden bij de overdracht (zelfde procedure bij overdracht aan evt. opvolgende ploeg aan het einde van je bardienst);
 • U raadpleegt de barinstructie (zwarte map);
 • U dient de volledige bardienst zelf te voldoen. Bij overdracht aan anderen blijf u verantwoordelijk!

Wat te doen als je onverhoopt je bardienst niet kan vervullen?

Ziekte of persoonlijke omstandigheden waardoor u uw bardienst niet kan vervullen zijn altijd vervelend. Voor u in de eerste plaats en ook voor de vereniging. Daarom hebben we de volgende procedure afgesproken. Hoofdregel hierbij is: U dient zelf voor vervanging te zorgen door:

 • Uw bardienst te ruilen of over te laten nemen door een ander verenigingslid
 • Als voorgaande niet lukt schakelt u de noodlijst bardienst in. Tegen betaling van € 25,- (zelf te voldoen; de vereniging speelt hierin geen rol) wordt uw bardienst overgenomen.
 • Als voorgaande stappen niet lukken neemt u contact op met Robert Husson (Tel: 06-28952875)

Noodlijst

Nr

Naam

E-mailadres

Telefoonnummer

1

Willem Zandbergen

[email protected]

06 3964 6004

2

Joep Verheijden

[email protected]

06 1646 4174

3

Joep Adan

[email protected]

06 4630 5088

4

Ronald Meulendijks

[email protected]

06 4827 0923

5

Hanneke Dokman

[email protected]

06 5150 9003

6

Robert Husson

[email protected]

06 2895 2875

7

Albert Dreher

[email protected]

06 2128 4789

Maatregelen bij niet nakomen van verplichtingen:

Meestal gaat het goed. Er zijn echter altijd omstandigheden mogelijk waardoor bovenstaande procedure niet is gevolgd. Wees dan sportief en accepteer de consequenties in het belang van de vereniging.

 • Bij niet verschijnen voor een bardienst ontvangt u een email waarin u wordt gesommeerd om binnen 14 dagen een barboete te voldoen van € 35,-
 • Indien uw betaling niet binnen die termijn op de bankrekening van TVHB is bijgeschreven, wordt uw toegangspas geblokkeerd tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Sportieve groeten,

De Barcommissie

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 76 541 4979

TV Haagse Beemden / Caroline Hintzen

Kantenbeemd 1
4824 NB Breda