Bardienstregeling

Onderdeel van jouw lidmaatschap is de verplichting om 3 bar- of keukendiensten per jaar te vervullen. Inschrijven is mogelijk door in te loggen op de website met je inloggegevens. (wanneer u deze niet meer weet, kunt u deze opnieuw opvragen bij [email protected]).

Vóór 1 januari 2020 moet u de bardiensten ingevuld hebben.

Bij het inschrijven voor de bardiensten gelieve rekening te houden met de volgende regels:

 • U mag inschrijven voor maximaal 1 bar- of keukendienst per dag.
 • Bar- of keukendiensten mogen niet gecombineerd worden met tennissen
  (competitie, toernooi of vrij tennissen).
 • Bardienstverplichting geldt alleen voor leden van 18 t/m 69 jaar, ofwel: leden die op 1 januari 2020 jonger dan 18 zijn of 70 en ouder zijn, hebben geen bardienstverplichting.

Voorafgaand en tijdens de bar- of keukendienst

 • U bent 10 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig;
 • U stelt u in verbinding met de voorgaande bardienstmedewerker(s) voor bijzonderheden bij de overdracht (zelfde procedure bij overdracht aan evt. opvolgende ploeg aan het einde van je bardienst);
 • U raadpleegt de barinstructie (zwarte map);
 • U dient de volledige bardienst zelf te voldoen. Bij overdracht aan anderen blijf u verantwoordelijk!

Wat te doen als je onverhoopt je bardienst niet kan vervullen?

Ziekte of persoonlijke omstandigheden waardoor u uw bardienst niet kan vervullen zijn altijd vervelend. Voor u in de eerste plaats en ook voor de vereniging. Daarom hebben we de volgende procedure afgesproken. Hoofdregel hierbij is: U dient zelf voor vervanging te zorgen door:

 • Uw bardienst te ruilen of over te laten nemen door een ander verenigingslid
 • Als voorgaande niet lukt schakelt u de noodlijst bardienst in. Tegen betaling van € 25,- (zelf te voldoen; de vereniging speelt hierin geen rol) wordt uw bardienst overgenomen.
 • Als voorgaande stappen niet lukken neemt u contact op met Robert Husson (Tel: 06-28952875)

Noodlijst

Nr

Naam

E-mailadres

Telefoonnummer

1

Willem Zandbergen

[email protected]

06 3964 6004

2

Joep Verheijden

[email protected]

06 1646 4174

3

Joep Adan

[email protected]

06 4630 5088

4

Ronald Meulendijks

[email protected]

06 4827 0923

5

Hanneke Dokman

[email protected]

06 5150 9003

6

Robert Husson

[email protected]

06 2895 2875

7

Albert Dreher

[email protected]

06 2128 4789

Maatregelen bij niet nakomen van verplichtingen:

Meestal gaat het goed. Er zijn echter altijd omstandigheden mogelijk waardoor bovenstaande procedure niet is gevolgd. Wees dan sportief en accepteer de consequenties in het belang van de vereniging.

 • Bij niet verschijnen voor een bardienst ontvangt u een email waarin u wordt gesommeerd om binnen 14 dagen een barboete te voldoen van € 35,-
 • Indien uw betaling niet binnen die termijn op de bankrekening van TVHB is bijgeschreven, wordt uw toegangspas geblokkeerd tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Sportieve groeten,

De Barcommissie

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 76 541 4979

TV Haagse Beemden / Caroline Hintzen

Kantenbeemd 1
4824 NB Breda