Bardienstregeling

Onderdeel van jouw (senior) lidmaatschap is de verplichting om 3 bardiensten per jaar te vervullen.

Vóór 1 januari 2024 moet u de bardiensten voor tennisjaar 2024 ingevuld hebben. Inschrijven voor je bardiensten is op 2 manieren mogelijk:

 1. Door in te loggen op de KNLTB Club Site via https://mijn.knltb.club/Login/bcc0f6af-9612-41e6-9390-fa742dd0f61b. Hier vind je een overzicht van de open diensten, waarbij je je via de 'Detail' knop kan inplannen voor een bardienst.
 2. Via de KNLTB ClubApp. Als je bent ingelogd, kan je via Club > Dienstenplanner zowel de open als de toegewezen diensten van jouw vereniging inzien. Door op een open dienst te klikken, krijg je de mogelijkheid om jezelf in te plannen voor deze bardienst.

Bij het inschrijven voor de bardiensten gelden de volgende regels:

 • Ieder lid dat bardienst draait, moet over een IVA-certificaat beschikken. Zie voor meer informatie https://www.tv-haagsebeemden.nl/iva_certificaat_2
 • U mag inschrijven voor maximaal 1 bardienst per dag.
 • Bardiensten mogen niet gecombineerd worden met tennissen (competitie, toernooi of vrij tennissen).
 • Leden met een actielidmaatschap moeten hun 3 bardiensten inplannen vóór het einde van hun 1e lidmaatschapsjaar

Aanpassing vanaf 2024

 • Afkopen van bardienst wordt mogelijk. We bieden dit (voorlopig als pilot in 2024) aan, omdat hier behoefte aan is vanuit verschillende leden, maar ook omdat het draaien van bardiensten voor potentiële nieuwe leden een (te hoge) drempel kan zijn om lid te worden, terwijl we als vereniging erg behoefte hebben aan nieuwe leden. Afkopen van je bardiensten voor 2024 is mogelijk tegen het tarief van € 90 voor 3 diensten. Het is niet mogelijk om maar 1 of 2 bardiensten af te kopen.  Als je hier gebruik van wil maken zal het betreffende lid:
  • De barcommissie hierover via de mail ([email protected]) moeten informeren
  • Het bedrag van € 90 moeten overmaken op rekeningnummer NL03 ABNA 0614386187 ten name van TV Haagse Beemden te Breda, onder vermelding van de naam van het betreffende lid + afkoop bardiensten 2024.

Als aan deze voorwaarde voldaan is, geldt voor dit lid in 2024 geen bardienstverplichting.  

 • 70+-ers zijn vanaf 2024 weer verplicht bardienst te gaan draaien. We gaan er hierbij van uit dat leden die nog gewoon kunnen tennissen, ook in staat zijn bardienst te draaien.
 • Op relatief rustige avonden (woensdag vanaf april en vrijdag) gaan we geen bardiensten meer inplannen. Op deze avonden willen we het clubhuis wel gewoon openen, zodat de aanwezige tennissers via self-service gewoon een drankje kunnen nuttigen en afrekenen. Sluiten van het clubhuis gebeurt dan in afstemming met de aanwezige tennissers en de baropener.  

Voorafgaand en tijdens de bardienst

 • U bent 10 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig;
 • U stelt u in verbinding met de opener of de voorgaande bardienstmedewerker(s) voor bijzonderheden bij de overdracht (zelfde procedure bij overdracht aan evt. opvolgende ploeg aan het einde van je bardienst);
 • U raadpleegt de barinstructie (instructiemap achter de bar) voor alle benodigde informatie mbt de bardienst en de richtlijnen voor het afsluiten (als je de laatste bardienst van een dag draait);
 • U dient de volledige bardienst zelf te voldoen. Bij overdracht aan anderen blijf u verantwoordelijk!

Wat te doen als je onverhoopt je bardienst niet kan vervullen?

Ziekte of persoonlijke omstandigheden waardoor u uw bardienst niet kan vervullen zijn altijd vervelend. Voor u in de eerste plaats en ook voor de vereniging. Daarom hebben we de volgende procedure afgesproken. Hoofdregel hierbij is: U dient zelf voor vervanging te zorgen door:

 • Uw bardienst te ruilen of over te laten nemen door een ander verenigingslid
 • Als voorgaande niet lukt schakelt u de noodlijst bardienst in. Tegen betaling van € 25,- (zelf te voldoen; de vereniging speelt hierin geen rol) wordt uw bardienst overgenomen.
 • Als voorgaande stappen niet lukken, neem dan contact op met de barcommissie ([email protected])

Noodlijst

Nr

Naam

E-mailadres

Telefoonnummer

1

Aroen Bahoran

[email protected]

06 4198 8334

2 Willem Zandbergen [email protected] 06 3964 6004

3

Hanneke Dokman

[email protected]

06 5150 9003

4

Robert Husson

[email protected]

06 2895 2875

Maatregelen bij niet nakomen van verplichtingen:

 • Bij het niet verschijnen voor een bardienst ontvangt u een email waarin u wordt gesommeerd om binnen 14 dagen een barboete te voldoen van € 35,-
 • Indien uw betaling niet binnen die termijn op de bankrekening van TVHB is bijgeschreven, wordt uw toegangspas geblokkeerd tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Sportieve groeten,

TVHB Barcommissie