Barcommissie

De Barcommissie is verantwoordelijk voor de inhoud/aankleding van het clubhuis, waarbij we ons met name bezig houden met de inkoop van alle drank en food, de barplanning, keuken, aankleding van het clubhuis/terras en daarnaast zijn we ook het aanspreekpunt van de schoonmaker. In onderstaand overzicht vind je de samenstelling van de barcommissie en zie je ook wie waarvoor verantwoordelijk is.

Naam Verantwoordelijk voor E-mailadres
Algemeen   [email protected]
Patrick Jansen Barplanning/Activiteitenkalender [email protected]
Ine Croughs Keuken/Aanspreekpunt Schoonmaker [email protected]
Francis Lont Keuken/Aanspreekpunt Schoonmaker  
José Segeren Inkoop Drank en Food