Verzamelen kleine plastic flessen bij TVHB

15 april 2022


Plastic zwerfafval wordt een steeds groter probleem, ook bij veel sportclubs. Om dit probleem tegen te gaan is er vanuit de overheid besloten om vanaf 1 juli 2021 ook op kleine plastic flesjes (onder 1 liter) statiegeld in te voeren, € 0,15 per flesje.

Organisatorisch en administratief is het terugbetalen van € 0,15 per flesje niet te doen voor onze vereniging. Denk hierbij aan zaken zoals het niet meer kunnen betalen met contant geld en de kosten bij retour-pintransacties. Sportverenigingen zijn ook niet verplicht om flessen in te nemen en statiegeld uit te betalen.

Hoe willen wij als TVHB bijdragen aan vermindering en scheiding van plastic afval?
Wij doen mee aan de actie statiegeld Nederland. Hiervoor hebben we 2 containers aangeschaft, waarin de kleine plastic flesjes (mét dop) verzameld kunnen worden.

Doe jij ook mee?

Als je je plastic flesje (mét dop) in één van de 2 containers deponeert help je meteen mee aan een schoner milieu, minder zwerfafval en kun je daarnaast de club helpen om extra inkomsten te genereren ten behoeve van benodigdheden voor de club.

Besluit van bestuur TV Haagse Beemden
1. We gaan geen statiegeld terugbetalen.
2. We gaan wel de mogelijkheid bieden als vrijwillig innamepunt, om de lege plastic flesjes te deponeren in de geplaatste innamebak(ken) op het tennispark.
3. Via onze drankenleverancier worden de ingeleverde lege plastic flesjes opgehaald en ontvangen wij als Tennisvereniging Haagse Beemden de hiervoor betaalde statiegelden terug.
4. De retour ontvangen statiegelden zullen ten goede komen aan onze vereniging. 

Sportieve groeten,

Barcommissie en Bestuur TVHB

Nieuwscategorieën