Uitnodiging 13 februari Algemene Ledenvergadering om 19:30 uur.

31 januari 2019

Beste TVHB-lid, 
 
We nodigen je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 13 februari  a.s. De ALV begint om 19.30uur

Mochten er bij de start minder dan 20% van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig zijn voor de ALV, dan wordt de vergadering verdaagd met 30 minuten naar 13 februari 2019 om 20:00 uur.   

Tijdens de ALV wordt de boekhouding van 2018 gepresenteerd evenals de begroting voor 2019.
Indien u vooraf onze financiële situatie wenst in te zien dan kunnen deze u toegemaild worden. 
Ook wordt er een hard-copy in het clubhuis ter inzage worden gelegd een week voorafgaand aan de ALV.
Een tweede belangrijk punt is dat er een nieuw bestuurslid wordt voorgedragen: Frank Laarhoven.
Tevens komt de functie van voorzitter vacant. 

Als je een agendapunt/voorstel wilt aandragen, dan moet dit gesteund worden door tenminste 5 andere leden en uiterlijk een week vóór de ALV zijn ingediend bij het bestuur via [email protected]  

De definitieve agenda en notulen van de vorige keer zullen uiterlijk 1 week voor aanvang beschikbaar zijn op website. 
We hopen op een hoog aantal leden, dus hopelijk zien we elkaar op 13 februari 2018.

Namens het bestuur,
Rogier van den Boom
Willem Zandbergen
Marco Vogelaar
Martijn van Oers
Eric Stadhouders  
Frank Laarhoven

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

076-5414979

TV Haagse Beemden / Caroline Hintzen

Kantenbeemd 1
4824 NB Breda